Historie

Počátky našeho kynologického klubu se datují rokem 1964, kdy se pár příborských nadšenců rozhodlo věnovat se výcviku psů. Není možno zde vyjmenovávat všechny zakládající členy, takže za všechny pouze členové historicky prvního výboru: Eda Roháč (předseda), Olda Hovjacký (jednatel), Pavel Bönisch (pokladník), Honza Karban (člen výboru), Standa Hykl a Jarda Sedláček (výcvikáři).

V začátcích byla činnost klubu poznamenána snahou o jeho akceptování ostatními společenskými složkami (hlavně mysliveckou společností) a hlavně urputným získáváním zkušeností u okolních kynologických klubů, zejména v Hranicích na Moravě a v Kopřivnici, a to jak v oblasti organizační, tak i výcvikové. Přes poměrně klopotné začátky se klubový život postupně rozvíjel, problémy se řešily za pochodu a začaly se dostavovat i úspěchy, jak při zkouškách, tak při závodech.

Dalším mezníkem v životě klubu byl rok 1967, kdy bylo jednak započato se stavbou klubovny, jednak se členem klubu stal Bruno Sochor, který se svou usilovnou činností jako řadový člen, tak posléze i jako dlouholetý předseda klubu, natrvalo zapsal do jeho historie. Na jeho počest se náš klub ve své dnešní podobě rozhodl uspořádat Memoriál Bruna Sochora.

Klub se dále rozvíjel, přečkal revoluční rok 1968 i následné dlouhé období normalizace, přečkal i sametovou revoluci a období budování rozvinutého kapitalismu, které přišlo po ní. Někteří členové zůstávali věrni, jiní odcházeli, další zase přicházeli. Nicméně – svou činností, jak interní výcvikovou, tak i veřejně prospěšnou pro město Příbor a okolí, se hluboce zapsal do podvědomí zdejších občanů.

V současné době je mimovýcviková činnost klubu zaměřena na zvelebení cvičáku a jeho vybavení. Podařilo se nám sehnat finance, za které jsme postavili u klubovny novou pergolu, plánuje se rozšíření klubovny, probíhají opravy a údržba odkládacích kotců, pravidelně se věnujeme úklidu a údržbě celého prostranství cvičáku.